CSSSSApp - Client-Server Simple Socket Statistical Application Documentation

nr. albumu s4093 Projekt 2 z przedmiotu ZSO

To see better formatted documentation look at CSSSSApp_docs/html/index.html

Author:
Grzegorz Wierzowiecki
Date:
2007-12
License you can choose, what you prefer: GNU LGPL, GPL or BSD.

Title: CSSSSApp - Client-Server Simple Socket Statistical Application

Download & License

Download project CSSSSApp.zip
License you can choose, what you prefer: GNU LGPL, GPL or BSD.

Zadanie 2 z ZSO

Procesy łączą się z serwerem. Następnie w losowych odstępach czasu wysyłają do niego komunikaty, na które serwer odpowiada. Serwer w określonych odstępach czasu wypisuje statystykę swojego działania. Komunikacja za pomocą protokołu TCP.

Dalsze opisy po angielsku (przynajmniej próba :P)

Brief description

Clients connects with Server via Berkeley's Sockets. Server use "select" to perform well with one thread.
This code is based on "The GNU C Library - Manual" (BTW. it needed some enhancements to work properly ;p). Server prints reports in ALARM_SECONDS interval, using alarm signal and handling SIGALRM.
inline_dotgraph_1.dot

Compilation

try:
make help

Usage

 Server:
 ./CSSSSApp_Wierzowiecki_Grzegorz_projekt_2.bin port
 Clients:
 ./CSSSSApp_Wierzowiecki_Grzegorz_projekt_2_client.bin ip port
 WebBrowser:
 http://ip:port ;)
 Telnet:
 telenet ip port ;)

 ip - example: 127.0.0.1
 port - integer from 0 to 65'536
 

See also:
CSSSSApp_Wierzowiecki_Grzegorz_projekt_2.cpp

CSSSSApp_Wierzowiecki_Grzegorz_projekt_2_client.cpp


Generated on Mon Dec 17 03:27:29 2007 for CSSSSApp - Client-Server Simple Socket Statistical Application by  doxygen 1.5.4